TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
xT15x
4T15
7
2121779603
2
phuongtin123
F12
7
2075959299
3
Xoac_40
Le16
7
1966194535
4
Xoac_39
Le9
7
1904304877
5
Xoac_38
Le8
7
1853722366
6
men2
TB2
7
1838534706
7
TroVeTuoiTho
AZ7
7
1806861202
8
ThitCay2
Bo_2
7
1798585146
9
ThitCay4
Bo_4
7
1782095569
10
ThitCay3
Bo_3
7
1778077287
11
ThitCay1
Bo_1
7
1776658685
12
ThitCay8
Bo_8
7
1766161554
13
ThitCay5
Bo_5
7
1751446308
14
ThitCay6
Bo_6
7
1746118058
15
ThitCay7
Bo_7
7
1739475838
16
men7
TB7
7
1632988505
17
ChiChi1
VJ1
7
1609861893
18
VTV05
FX8
7
1605406325
19
SRO_VN_VN
FX16
7
1598698578
20
ChiChi5
VJ5
7
1528405846