TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
___Chivas___
TV_Spartacus
7
2120220069
2
OhBaby
TV__27
7
2115328859
3
ThaiDuong7
TIEN7
7
2092475463
4
phuongtin123
F12
7
2075959299
5
men3
TB3
7
2068973079
6
Dung_Nhi
TV_Minions
7
2064598355
7
men6
TB6
7
2012849493
8
men4
TB4
7
1986386573
9
Xoac_40
Le16
7
1966194535
10
Moi5
IU8
7
1952894194
11
Moi6
IU9
7
1941082488
12
Xoac_39
Le9
7
1904304877
13
Xoac_38
Le8
7
1853722366
14
QuynhBupBi
BeBuLoz
7
1851919571
15
ThitCay2
Bo_2
7
1816808367
16
TroVeTuoiTho
AZ7
7
1806861202
17
ThitCay4
Bo_4
7
1796732806
18
men7
TB7
7
1795407935
19
ThitCay1
Bo_1
7
1794756781
20
ThitCay3
Bo_3
7
1793101751