Top Gold

Bảng xếp hạng China
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
CusTommy
100
32,057,474,213 gold
2
Anh_Anh
95
22,678,785,111 gold
3
MinhXuan
1
20,000,058,450 gold
4
___DonKey___
100
19,118,787,861 gold
5
4Fun
100
13,582,461,429 gold
6
xDuc_Trongx
100
12,994,213,603 gold
7
_GU_
1
10,327,761,207 gold
8
__XSMB__
1
10,220,017,358 gold
9
SANYOTRUONG
100
10,010,424,653 gold
10
goild_8
5
10,004,958,812 gold