Top Gold

Bảng xếp hạng China
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
QueenShu
80
97,351,421 gold
2
Aelita
72
58,227,390 gold
3
Xoac
30
41,847,447 gold
4
__l__
80
37,068,345 gold
5
TeenGirl
80
36,325,596 gold
6
_Silent_
77
32,157,272 gold
7
LOUIS
76
31,729,239 gold
8
Ivy
76
28,186,640 gold
9
SongHyeKy0
80
27,459,408 gold
10
PhuongVY
80
26,415,580 gold