Top Gold

Bảng xếp hạng China
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
O_Xoac_O
100
64,397,805,293 gold
2
DieuThuyen
1
50,000,070,533 gold
3
Mr_TruongJP
105
30,961,859,889 gold
4
Anh_Anh
95
22,678,785,111 gold
5
Venza_2021
105
19,926,148,034 gold
6
Guerrero
104
18,505,339,072 gold
7
4Fun
110
14,421,350,816 gold
8
MuLan18
80
14,037,424,229 gold
9
D9_OMO
1
11,797,875,504 gold
10
_GU_
1
10,327,761,207 gold